Ποια η διαδικασία Καθαρισμού ενός χώρου που έχει πληγεί από φωτιά ?

0
173

Ποια η διαδικασία Καθαρισμού ενός χώρου που έχει πληγεί από φωτιά ?

Κάθε χώρος είναι μια και μοναδική περίπτωση, σκοπός μας είναι ανάλογα με την περίπτωση, η να καθαρίσουμε τον χώρο και να είναι έτοιμος για κατοίκηση η να τον προετοιμάσουμε για ελαιοχρωματισμό η και επισκευές , Τα πάντα σε έναν καθαρισμό μετά από φωτιά η κάπνα ,εξαρτούνται από το μέγεθος της φωτιάς και κατά πόσο έχει εισχωρήσει η κάπνα στους υπόλοιπους χώρους της οικίας και τι καταστροφές έχουν προκληθεί

Ο καθαρισμός ενός χώρου μετά από φωτιά ,ανάλογα με την κάθε περίπτωση μπορεί να διεξήχθη ως :

Παρακάτω κατά προσέγγιση σας παραθέτουμε τα πιθανά βήματα και την σειρά εργασιών που πρέπει να γίνουν σε έναν καθαρισμό μετά από φωτιά ,τα βήματα όμως, πάντα είναι κατά προσέγγιση και ίσως είναι διαφορετικά και διαφέρουν από χώρο σε χώρο .

 

Άδειασα του χώρου από κατεστραμμένα αντικείμενα

Βήμα 1 .Άδειασα του χώρου από κατεστραμμένα αντικείμενα και ανάλογα με την περίπτωση ,εναπόθεση τους σε ειδικό κάδο ,η μεταφορά με δικά μας οχήματα σε χωματερή.

Αποξήλωση των καμένων επίπλων

Βήμα 2 .Αποξήλωση των καμένων επίπλων αν υπάρχουν ,όπως ντουλάπια κουζίνας η άλλα έπιπλα εντοιχιζόμενα .

Άδειασμα ντουλαπιών από ρούχα

Βήμα 3 .Άδειασμα ντουλαπιών από ρούχα και αποθήκευση τους σε σακούλες

Κατέβασμα όλων των μικροαντικειμένων

Βήμα 4 .Κατέβασμα όλων των μικροαντικειμένων και συγκέντρωση τους σε χώρο τον οποίο θα καθαριστούν .

Κατέβασμα σε όλα τα κάδρα και αντικείμενα

Βήμα 5 .Κατέβασμα σε όλα τα κάδρα και αντικείμενα που υπάρχουν σε τοίχους και συγκέντρωση σε ένα σημείο .

Καθαρισμός οριζοντίων και καθέτων επιφανειών

Βήμα 6 .Στην συνεχεία καθαρισμός οριζοντίων και καθέτων επιφανειών  με ειδικά απορρυπαντικά με σκοπό την απομάκρυνση της αιθανόλης (καπνιάς)

Καθαρισμός σε Εσωτερικά και εξωτερικά

Βήμα 7.Στην συνεχεία καθαρισμός σε Εσωτερικά και εξωτερικά, Ντουλάπια Υπνοδωματίων κλπ αποθηκευτικών χώρων

Καθαρισμός σε πλακάκια

Βήμα 8.Καθαρισμός σε πλακάκια, και άλλες επιφάνειες κουζίνας και μπάνιου .

Καθαρισμός καθρεπτών και ειδών υγιεινής

Βήμα 9.Καθαρισμός καθρεπτών και ειδών υγιεινής.

Καθαρισμός αλουμινίων, υαλοπινάκων.

Βήμα 10. Καθαρισμός αλουμινίων, υαλοπινάκων.

Καθαρισμός σε Πατάρια

Βήμα 11. Καθαρισμός σε Πατάρια και αποθηκευτικούς Χώρους.

Καθαρισμός σε πόρτες και παντζούρια

Βήμα 12. Καθαρισμός σε πόρτες και παντζούρια και αλουμίνια διακόπτες κλπ.

Αναρρόφηση σκόνης και υπολειμμάτων αιθανόλη

Βήμα 13. Πρώτος καθαρισμός και αναρρόφηση σκόνης και υπολειμμάτων αιθανόλης και υδάτων από τα δάπεδα.

Πρώτο Σκούπισμα και σφουγγάρισμα

Βήμα 14. Πρώτο Σκούπισμα και σφουγγάρισμα σε όλους τους χώρους της οικίας.

Καθαρισμός σε μπαλκόνια κάγκελα

Βήμα 15. Καθαρισμός σε μπαλκόνια κάγκελα, παντζούρια και εξωτερικούς χώρους και τέντες αν υπάρχουν και έχει επεκταθεί η κάπνα και σε εκείνους τους χώρους .

Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε συνεργασίας σε με όποια εξειδικευμένη εταιρία καθαρισμού ,να γνωρίσετε στα συνεργεία από ποιο πριν αν υπάρχει διαθέσιμο νερό και ρεύμα στον χώρο.

Φάση 2  Από την στιγμή που έχει απομακρυνθεί η αιθανόλη από τον χώρο περνάμε στις εργασίες καθαρισμού μικροαντικειμένων όπως  κάδρων κλπ, και εναπόθεση τους είτε στα σημεία που βρισκόταν η σε άλλο σημείο .ανάλογα πάντα αν ο χώρος που βρισκόταν θέλει βάψιμο η όχι .Σκοπός μας να φύγουν όλα τα υπολείμματα αιθανόλης από τον χώρο και τα αντικείμενα ώστε ακόμα και εργασίες βαψίματος να γίνουν ,να περιορίσουμε την οσμή .

Βήμα 2) Καθαρισμός ηλεκτρικών συσκευών (εξωτερικά και εσωτερικά ανάλογα με την περίπτωση ).

Βήμα 3) Καθαρισμός κλιμακοστασίου και έξω από την πόρτα που έχουν μείνει πιθανότατα στοιχειά αιθανόλης η υπολείμματα από νερά πυροσβεστικής

Βήμα 4) Καθαρισμός ηλεκτρικών συσκευών εξωτερικά και εσωτερικά ανάλογα με την περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΉ : Τα υλικά καθαρισμού που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις, για την απομάκρυνση της αιθανόλης είναι ειδικά και η χρήση τους πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό και μόνο για την αποφυγή εγκαυμάτων και αναπνευστικών προβλημάτων.